Veřejná zakázka: Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 190
Systémové číslo VZ: P18V00000010
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2018/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026524
Datum zahájení: 01.08.2018
Nabídku podat do: 06.09.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2018
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky, konkrétně počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren.
Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 3 části takto:
 část č. 1 – PC a monitory
 část č. 2 – Notebooky
 část č. 3 – Tiskárny
Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené pro všechny části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky.
Minimální technické podmínky, jejichž naplnění zadavatel požaduje, jsou vždy v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro danou část veřejné zakázky. Návrhy smlouvy pro části č. 1, 2, 3 veřejné zakázky tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 této zadávací dokumentace.
Účelem zadávané veřejné zakázky je zabezpečit potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů v oblasti IT techniky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 617 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216741

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cejiza.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy