Veřejné zakázky Centrálního jihomoravského zadavatele

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
ID profilu zadavatele ve VVZ: 216741

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 11. 08. 2016 23. 08. 2016 10:30
Elektronický nástroj 2016 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 29. 07. 2016 09. 08. 2016 10:30
Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 2016 – 2019 (RS)
nadlimitní Hodnocení 30. 06. 2016 17. 08. 2016 10:30
Dodávky a montáže trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
nadlimitní Hodnocení 30. 06. 2016 22. 08. 2016 10:30
Nemocniční lůžka 2016
nadlimitní Hodnocení 05. 05. 2016 22. 06. 2016 10:30
všechny zakázky