Veřejná zakázka: Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 188
Systémové číslo VZ: P18V00000008
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2018/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027334
Datum zahájení: 08.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude:
a) poskytování pevných telekomunikačních služeb,
b) poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v zadávacích podmínkách,
c) zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích odrážkách uvedených služeb a plnění, a to podle potřeb a požadavků zadavatele a jednotlivých zadavatelů.
Telekomunikační služby budou poskytovány na základě:
a) účastnických smluv, jež budou uzavírány mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo jednotlivými zadavateli, na základě rámcové dohody, a
b) účastnických smluv uzavřených mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo jednotlivými zadavateli, jež budou platné a účinné v den nabytí účinnosti rámcové dohody,
(dále jen „účastnické smlouvy“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216741

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cejiza.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky