Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodání odpadkových pytlů a potravinových sáčků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem pro rok 2019-2021
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2019 16:55:23
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. I

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. I


Přílohy
- Změna ZD č. I.pdf (734.45 KB)