Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2018-2019 - opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 200
Systémové číslo VZ: P18V00000020
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2018/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.09.2018
Nabídku podat do: 16.10.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2018-2019 - opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění v rámci obou částí zadávacího řízení, které budou realizovány na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky kancelářského papíru podrobně specifikované ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 1 pro část 1 a příloha č. 2 pro část 2). Rámcová dohoda na každé části bude uzavřena s jedním dodavatelem. Dodávky kancelářského papíru budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pověřujících zadavatelů dle jejich potřeb.
Předmět rámcové dohody je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:
➢ část č. 1 – Dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění
➢ část č. 2 – Dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění1
Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené pro obě části. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 813 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216741

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cejiza.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy