Veřejná zakázka: Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 192
Systémové číslo VZ: P18V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2018/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026537
Datum zahájení: 01.08.2018
Nabídku podat do: 04.09.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zemního plynu do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce zemního plynu a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 88 436 959 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216741

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cejiza.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky