Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních a pečovatelských lůžek, pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je dle ustanovení § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:

část č. 1 – Nemocniční lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a nemocničních stolků
část č. 2 – Pečovatelská lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a pečovatelských stolků
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cejiza.cz)
Kontakt: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2, IČO 28305043, e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.07.2019 10:30
Datum zahájení: 25.06.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):