Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019
Odesílatel Veronika Ichová
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2019 16:24:43
Předmět Vysvětlení ZD II

Vysvětlení ZD II


Přílohy
- CEJIZA_luzka_Vysvetleni ZD II_20190711_final.pdf (264.52 KB)
- CEJIZA_Luzka_ZD_Pril. 5_Rozpocet_(cast1)_20190711.xlsx (22.02 KB)
- CEJIZA_Luzka_ZD_Pril. 6_Rozpocet_(cast2)_20190711.xlsx (21.95 KB)